Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi

Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto ArkistoKauniaisten musiikkiopisto on kaksikielinen musiikkioppilaitos, jossa annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa on noin 500 oppilasta, joista varsinaisia oppilaita noin 230 ja musiikkileikkikoululaisia on runsaat 200. Musiikkiopistossa on myös yleinen osasto.Grankulla musikinstitut är en tvåspråkig musikläroinrättning som ger undervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen. Musikinstitutet har cirka 500 elever, varav nästan 230 är elever inom instrumentundervisningen och drygt 200 är barn i musiklekskolan. I musikinstitutet finns även en allmän avdelning.

Ajankohtaista / Aktuellt


PÄÄSIÄISLOMA / PåSKLOV

Musiikkiopisto on pääsiäislomalla 14-17.4.

Munarikasta pääsiäistä!

Musikinistitutet håller påsklov 14-17.4.

Ha en äggrik påsk!


PÄÄSYTESTIT/INTRÄDESTEST

Järjestämme pääsytestit 8.-11.5 klo 9.30-14 Vallmogårdissa. Testi kestää kymmenisen minuuttia. Soita ja ilmoittaudu 3.-28.4 kansliaan, puh. 5404 440 (klo 11-15). Lämpimästi tervetuloa!

Vi anordnar inträdestest 8-11.5 kl 9.30-14 i Vallmogård. Testen tar ca 10 minuter. Anmäl dig till kansliet 3-28.4, tfn 5404 440 (kl 11-15). Varmt välkomna! 

Lue lisää


UUDET LUKUKAUSIMAKSUT / NYA TERMINSAVGIFTER

Olemme päivittäneet lukukausimaksujamme. Uudet hinnat löydät täältä kaumo.fi/index.php

Vi har uppdaterat våra terminsavgifter. Nya priserna hittar du här: kaumo.fi/index.php


ILTAPÄIVÄRYHMISSÄ TILAA / PLATS I EFTERMIDDAGSGRUPPERNA

Muvis on Kauniaisten musiikkiopiston ja Kauniaisten kuvataidekoulun yhteistyössä kehittämä ryhmä, joka yhdistää musikin ja kuvataiteen yhdeksi pajaksi! Pajan ohjaajat, musiikinopettaja Ulla Hairo-Lax ja kuvataideopettaja Anki Träskelin, luovat kentän, jossa jokaista rohkaistaan tutkimaan ja kokeilemaan omaa ilmaisua pienessä ryhmässä. Opetus on sekä suomeksi että ruotsiksi. Opitaan musiikin ja kuvataiteen perusteita ja tehdään yhdessä musavideo. Aiempaa taide- tai musiikinopiskelukokemusta ei tarvita.

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.45-15.45 Mäntymäen koululla. Hinta 170 e/lukukausi. Lisätietoja antaa Ulla Hairo-Lax kaumo.fi/index.php

MuVis förenar bildkonst och musik till ett ämne! Klubben är ett samarbete mellan Grankulla musikinistitut och Grankulla konstskola. Eleverna får lov att vara kreativa och njuta av konsten med öppna sinnen. Klubben leds av musiklärare Ulla Hairo-Lax och bildkonstlärare Anki Träskelin. Ingen tidigare erfarenhet av konst- eller musikstudier behövs.

Klubben hålls onsdagar kl 14.45-15.45 i Mäntymäki skola. Priset 170 e/termin. Tilläggsuppgifter fås av Ulla Hairo-Lax kaumo.fi/index.php

Kanteleklubissa tutustumme 5-kieliseen kanteleen soittamiseen. Lisäksi laulamme, liikumme, harjoittelemme musiikin rytmiä, tempoa jne. Kerho on tarkoitettu 1-2 luokkalaisille tytöille ja pojille. Et tarvitse omaa kanteletta, musiikkiopisto lainaa kanteleet.

Kerho kokoontuu tiistaisin klo 14.30-15.15 Mäntymäen koululla. Hinta 190 e/lukukausi. Lisätietoja antaa opettaja Heini Mansikkakorpi, kaumo.fi/index.php

Musiikkiteatterikerhossa on tiedossa yhteismusisointia soittaen ja laulaen, improvisointia, teatteri-ilmaisun erilaisia työtapoja jne. harjoittelemme esiintymistä, ryhmässä toimimista ja itseilmaisua. Et tarvitse aiempaa kokemusta.

Kerho kokoontuu tiistaisin klo 15.30-16.15 Mäntymäen koululla. Hinta 190 e/lukukausi. Lisätietoja antaa opettaja Heini Mansikkakorpi, kaumo.fi/index.php