Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi
Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto PalauteKauniaisten musiikkiopisto on kaksikielinen musiikkioppilaitos, jossa annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa on noin 500 oppilasta, joista varsinaisia oppilaita noin 230 ja musiikkileikkikoululaisia on runsaat 200. Musiikkiopistossa on myös yleinen osasto.Grankulla musikinstitut är en tvåspråkig musikläroinrättning som ger undervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen. Musikinstitutet har cirka 500 elever, varav nästan 230 är elever inom instrumentundervisningen och drygt 200 är barn i musiklekskolan. I musikinstitutet finns även en allmän avdelning.

Ajankohtaista / Aktuellt


KANSLIAN AUKIOLOAJAT / KANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

Kauniaisten musiikkiopiston kanslia on suljettu 21.6-15.8.2016. Avaamme jälleen 16.8. klo 10.

Hyvää kesää!

Grankulla musikinstituts kansli är stängt 21.6-15.8.2016. Vi öppnar igen 16.8. kl 10.

Glad sommar!

 


HUOMIO! / OBS!

Musiikkiopiston opetus Vallmogårdin tiloista on siirretty 14.9.2015 alkaen  Heikelin päiväkodin tiloihin. Os.Pohjoinen Heikelintie 12. 

Uimahalliin tulipalon vuoksi on musiikkileikkikouluopetus siirretty Annexiin, josta muu opetus on hajasijoitettu eri opetuspisteisiin. Kun tilat saadaan korjattua, palautuu opetustoiminta Annexissa ja Uimahallilla entiselleen. Tästä tiedotetaan syksyn aikana lisää.