Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi
Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto PalauteKauniaisten musiikkiopisto on kaksikielinen musiikkioppilaitos, jossa annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa on noin 500 oppilasta, joista varsinaisia oppilaita noin 230 ja musiikkileikkikoululaisia on runsaat 200. Musiikkiopistossa on myös yleinen osasto.Grankulla musikinstitut är en tvåspråkig musikläroinrättning som ger undervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen. Musikinstitutet har cirka 500 elever, varav nästan 230 är elever inom instrumentundervisningen och drygt 200 är barn i musiklekskolan. I musikinstitutet finns även en allmän avdelning.

Ajankohtaista / Aktuellt


KANSLIAN AUKIOLOAJAT / KANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

Kanslia on kiinni 31.5-1.6 välisenä aikana tiloissa tehtävän ilmastointityön takia.

Kansliet är stängt 31.5-1.6 pga reparation av luftkonditionering.

 


PÄÄSYTESTIT/INTRÄDESTEST

TERVETULOA KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON

PÄÄSYTESTEIHIN!

Pääsytestit järjestetään   9.5 - 13.5. klo 9.30 – 14.30   Vallmogårdin sivurakennuksessa.

 

Pääsytesteissä testataan

                      - sävelmuistia ja –tarkkuutta

                      - rytmin hahmottamista

                      - motorista soveltuvuutta

 

Lisäksi arvioidaan keskittymiskykyä ja kypsyyttä opiskeluun.

 

Testeissä lauletaan yksi seuraavista lauluista

- Hämä, hämä häkki

- Tuiki, tuiki tähtönen

- Jänis istui maassa

 

Jos olet soittanut aiemmin, saat soittaa myös pääsytesteissä.

Testi kestää kymmenisen minuuttia.

 

VÄLKOMMEN TILL GRANKULLA MUSIKINSTITUT

PÅ INTRÄDESTEST!

Inträdestesten anordnas   9.5. - 13.5. kl 9.30 – 14.30   i Vallmogårds sidobyggnad.

 

På inträdestesten testas

- tonminne och gehör

- gestaltning av rytmen

- motorisk lämplighet

 

På inträdestesten betraktas också koncentrationsförmågan och mognaden för studier.

 

På inträdestesten ges ett sångprov som kan väljas bland följande sånger.

- Imse, vimse spindel

- Blinka, blinka lilla stjärna där…

- Haren satt i gropen

 

Om du har spelat redan tidigare, får du även spela på testen.

Testen tar ca tio minuter

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.4.-4.5.:

Musiikkiopiston kanslia puh. 5404 440 (11.00-16.00)

Förfrågningar och anmälningar från och med 5 .4.-4 .5.:

Musikinstitutets kansli tel. 5404 440 (11.00-16.00)

 

 


HUOMIO! / OBS!

Musiikkiopiston opetus Vallmogårdin tiloista on siirretty 14.9.2015 alkaen  Heikelin päiväkodin tiloihin. Os.Pohjoinen Heikelintie 12. 

Uimahalliin tulipalon vuoksi on musiikkileikkikouluopetus siirretty Annexiin, josta muu opetus on hajasijoitettu eri opetuspisteisiin. Kun tilat saadaan korjattua, palautuu opetustoiminta Annexissa ja Uimahallilla entiselleen. Tästä tiedotetaan syksyn aikana lisää.